Nyhetsflödet

Tuesday

Vem förtröstar du på? - 2 Kung 18

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Vem förtröstar du nu på, eftersom du har satt dig upp mot mig?"  (2 Kung 18: 20 FB)

Hiskia blev kung i Juda. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon (vers 3). Han avskaffade offerhöjderna (vers 4). Han till och med krossade kopparormen som Mose hade gjort flera hundra år tidigare (vers 4). Folket hade fortsatt att tillbe det redskap Gud använt för att förmedla frälsning. Vad lätt vi har att förtrösta på yttre symboler i stället för att förtrösta på verkligheten själv, Jesus.

Det står att Hiskia förtröstade på Herren (vers 5)! Senare i kapitlet kan vi läsa hur den assyriska kungen kommer till Jerusalem med en stor här. Den Assyriske kungens budbärare frågar hur Hiskia kunde vara så enfaldig så att han stod emot hela Assyriens krisgsmakt.  Hiskia får frågan "Vem förftöstar du på?"

Den Assyriske kungens fråga går genom tusentals år och så möter den dig idag: "Vem förtröstar du på?"
-då det gäller dina bekymmer för idag?
-då det gäller din framtid?
-då den gäller dina närmaste?
"Vem förtröstar du på?"

No comments:

Post a Comment