Nyhetsflödet

Monday

Endast Herren - 2 Kung 17

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ni skall alltid hålla fast vid och följa de stadgar och budord, den lag och de bud som han har föreskrivit er. Men ni skall inte frukta andra gudar.  Ni skall inte glömma det förbund som jag har slutit med er. Ni skall inte frukta andra gudar.  Endast HERREN, er Gud, skall ni frukta, och han skall rädda er ur alla era fienders hand."  Men de lydde inte utan gjorde som förut."  (2 Kung 17:37-40 FB)

Nordriket (Israel) faller för assyrierna (vers 5-6). Orsaken till Nordrikets undergång anges bero på att folket "Detta skedde på grund av att Israels barn hade syndat mot HERREN, sin Gud, som hade fört dem upp ur Egyptens land" (vers 7).

I kapitlet redogörs för de många sätt som Israel hade syndat mot Gud. Detta gjorde folket trots det förbund Herren ingått med folket och att ett grundläggande element i förbundet var att de skulle tillhöra Herren, och endast Herren.

Gud har inte förändrat sig. Herren hatar det som är halvhjärtat (Upp 3:15-16) och vill se det som är helhjärtat (Matt 23:37). Var finns ditt hjärta?

No comments:

Post a Comment