Nyhetsflödet

Monday

Förlora intensiteten - 2 Kung 10

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men Jehu brydde sig inte om att av hela sitt hjärta följa HERRENS, Israels Guds, lag. Han vände sig inte bort från de synder genom vilka Jerobeam hade kommit Israel att synda."  (2 Kung 10:31 FB)

Kapitlet handlar om Jehus utrensning av Ahabs hus. Min personliga tillämpning då jag läser texter av det slaget är min egen kamp att rensa ut synden i mitt liv.

I detta kapitel kan vi också se hur intensiteten i Jehus gudstro och tro på Guds ord svalnar. I vers 10 demonstrerar Jehu en stark tilltro till Guds ord då han säger: "Ni skall veta att inget av Herrens ord faller till marken."

Senare i samma kapitel kan vi läsa att Jehu inte längre brydde sig om att följa Guds ord av hela sitt hjärta (vers 31). Det är sorgligt att se hur en människa tappar intensiteten i sin gudsrelation. Dessvärre är det inte helt ovanligt. Men till och med här kan vi lita på Guds ord. Jesus förutsa en sådan utveckling: "Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta." (Matt 24:12)

Jag vill inte vara en av dem som svalnar och förlorar intensiteten i min gudsrelation. Vill du?

No comments:

Post a Comment