Nyhetsflödet

Friday

Avfall - 2 Kung 21

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Manasse var tolv år när han blev kung, och han regerade femtiofem år i Jerusalem. Hans mor hette Hefsi-Ba. Han gjorde det som var ont i HERRENS ögon, efter den avskyvärda seden hos de folk som HERREN hade fördrivit för Israels barn. Han byggde på nytt upp de offerhöjder som hans fader Hiskia hade förstört. Och han reste altaren åt Baal och gjorde en Asera, liksom Ahab, Israels kung, hade gjort, och han tillbad och tjänade himlens hela härskara."  (2 Kung 21:1-3 FB)

Efter en tid av väckelse under Hiskia kommer det en tid av svårt avfall som senare kommer att kulminera i Jerusalems undergång.

Manassa slutar inte att tro på Herren, men han börjar också tillbedja andra gudar och för in andra gudar i helgedomen. Det är som om han säger att det är nog bra med Herren, men det är inte gott nog.

I våra dagar kan vi se många liknande tendenser. Kyrkor inbjuder till program där tankar och riter från österns religioner är framträdande. Dessa tendenser kommer säkert, då som nu, få stora negativa konsekvenser för kyrkan och för landet i helhet.

Det första budet står fortfarande fast: "Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig." För att uppleva väckelse igen måste vi rensa bort avgudarna, först i våra egna liv och sedan i församlingen, och lita på Herren. Och bara på Herren!

No comments:

Post a Comment