Nyhetsflödet

Tuesday

Ta av fångdräkten - 2 Kung 25

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han fick lägga av sin fångdräkt och ständigt äta vid kungens bord så länge han levde. Ett fast underhåll fick han från kungen, visst för varje dag, så länge han levde."  (2 Kung 25:29-30 FB)

Jojakin, kung i Juda, var bortförd i fångenskap till Babylonien. Efter 37 år i fångenskap blev Jojakin benådad och fick tillträde till kungens gemenskap och bord.

Verserna ovan beskriver på ett fantastiskt sätt vad det innebär att bli frälst. Det är verkligen att bli benådad. Det är att få ta av sig fångdräkten och komma in i den riktige kungens gemenskap. Det handlar om att få ett dagligt underhåll, "vårt dagliga bröd" av kraft, frid, glädje och ett meningsfyllt liv.

Lägg av fångdräkten och kom ut i den frihet Jesus har köpt för dig!

No comments:

Post a Comment