Nyhetsflödet

Sunday

Men så kom Gud… – 1 Mos 17

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
”Därför skall du inte mer heta Abram, utan ditt namn skall vara Abraham, ty jag har gjort dig till fader för många folk”  (1 Mos 17:7 FB)

Gud ingår ett nytt förbund med Abraham. För att markera det nya skedet ger han Abam ett nytt namn, Abraham, som betyder ´fader till många´. Samtidigt får Saraj ett nytt namn, Sara, som betyder furstinnan (vers 15).

Abraham var 99 år och Sara var 90. De hade levt ett långt liv tillsammans med barnlöshet. Allt hopp var ute. Men så kommer Gud….
Det verkar inte som om Abraham riktigt trodde på Gud. Då han hörde nyheten kastade han sig ned på marken och log (vers 17). Abraham kanske tyckte att det var omtänksamt av Gud att önska att de skulle få en son, men att kanske inte Gud riktigt förstod hur barn blir till. Det lät kanske för bra för att vara sant. Men det var i själva verket för bra för att inte vara sant.
Många människor har upplevt situationer där det inte längre fanns hopp. De har kanske bett länge, och det har sett ut som om ingenting har hänt. Och så har Gud kommit. För att ge oss en ny start. För att ge oss ett nytt namn, en ny identitet, då den gamla kanske var hopplöst misslyckad.
Det är sådan Gud är. Den som kommer in i en hopplös situation och skapar en ny möjlighet, en ny chans. Det kan se hopplöst ut, men så kom Gud…

No comments:

Post a Comment