Nyhetsflödet

Thursday

Förbundet - 1 Mos 9

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och Gud sade: "Detta är tecknet på det förbund som jag för all framtid sluter med er och med alla levande varelser hos er:  Min regnbåge sätter jag i skyn, och den skall vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden."  (1 Mos 9:12-13 FB)

Gud är förbundets Gud. Förbundet vilar på Guds löften och pekar på Guds trofasthet. Här sluter Gud förbundet med Noa som även omfattar oss. Senare sluter han förbundet med Abraham som även det gäller oss.

Gud ägnar sig inte åt lösa förbindelser som bygger på plötsliga ingivelser eller känslor. Gud söker fasta relationer. Han är trofast mot oss, och han vill att vi ska vara trofasta mot honom.

Förutom de stora förbundslöften vi finner i Bibeln kan vi ha en alldeles egen personlig förbundsrelation till Gud. Vi kan ha tagit emot ett speciellt löfte från Gud som vi håller fast vid för vårt liv. Vi kan också få ge vårt eget förbundslöfte till Gud om hur vi vill leva i relation till Honom.

Hur ser ditt förbundslöfte till Gud ut om du skulle formulera det idag?

No comments:

Post a Comment