Nyhetsflödet

Wednesday

En ny början - 1 Mos 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då talade Gud till Noa och sade:  "Gå ut ur arken med din hustru, dina söner och dina sonhustrur.  Låt alla de djur, allt levande som du har hos dig, gå med dig, både fåglar och fyrfotadjur och alla kräldjur som rör sig på marken, så att de växer till och blir fruktsamma och förökar sig på jorden." (1 Mos 8:15-17 FB)

Vattnet hade torkat undan. Noa var försiktig och skickade ut en duva för att se om det fanns torr mark. Då duvan inte kom tillbaka förstod Noa att det var dags.

Gud säger till Noa "Gå ut ur arken..." (vers 16)
Det representerar en ny början. Synden hade tidigare tagit överhanden på jorden och Gud sände floden. Nu var det dags för en ny start.

Så kan vi också uppleva det i våra liv. Det kan vara så mycket som gått fel. Vi kan längta att få börja om, att få börja på nytt. Jesus erbjuder oss att bli födda på nytt, och då vi därefter misslyckas igen får vi alltid be om förlåtelse, ta emot förlåtelse och börja om från början.

Bli inte sittande i arken och fastna i det som varit. Det finns en fortsättning. Ta tag i livet och "Gå ut ur arken.."

No comments:

Post a Comment