Nyhetsflödet

Sunday

En egen väg till himlen - 1 Mos 11

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Och de sade: "Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn (1 Mos 11:4 FB)

Människorna växte till i antal och i kunskap. De bestämde sig för att bygga ett torn som skulle gå ända upp till himlen och göra sig själva ett namn.

Många människor också idag försöker genom goda gärningar bygga sig en egen väg till himlen. Men alla sådana projekt kommer att misslyckas. Ingen kan komma till himlen genom sina egna gärningar eller sin egen förtjänst. Det är bara möjligt genom Jesus.

Många människor idag strävar efter att göra sig ett namn. Det tänkandet kan till och med smyga sig in i den kristna församlingen. Vi har lätt att bli fokuserade på "vår tjänst" och har svårt att glädja oss åt andras framgång. Men vår uppgift som kristna är inte att göra oss ett namn, utan att proklamera namnet framför alla andra namn, Jesus.

No comments:

Post a Comment