Nyhetsflödet

Tuesday

Herren talar - Amos 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ty Herren, HERREN gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna. När lejonet ryter, vem skulle då inte frukta? När Herren, HERREN talar, vem skulle då inte profetera? (Amos 3:7-8 FB)

Gud handlar, men han talar också om vad han tänker göra. Att profetera är att förmedla tankar från Gud. Guds ord säger att vi alla kan ta emot budskap från Gud och förmedla dem. "Ni kan alla profetera" (1 Kor 14:31).

Guds folk behöver idag, som alltid, höra Guds röst. Det är många människoröster som talar in i församlingen, men vi behöver höra vad Gud säger till oss. Vi behöver människor som lyssnar in Guds röst. Vi behöver öron som tar emot och munnar som förmedlar Guds röst in i församlingen och i samhället.

"Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna" (Upp 2:7)

No comments:

Post a Comment