Nyhetsflödet

Saturday

Guds trofasthet - Hos 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jag skall trolova dig med mig för evig tid, ja, jag skall trolova dig med mig i rättfärdighet och rätt, i kärlek och barmhärtighet. Jag skall trolova dig med mig i trohet, och du skall så känna HERREN.Och det skall ske på den dagen, att jag skall bönhöra, säger HERREN" (Hos 2:19-21 FB)

Kapitlet talar om Guds ovillkorliga trofasthet. Guds folk hade visat sin otrohet mot Gud genom att tillbe andra gudar (vers 17).  Men hur mycket Guds folk än vandrade bort ifrån Herren stod han kvar i trofasthet och lovar att även fortsättningvis "trolova sig med sitt folk i rättfärdighet och rätt, i kärlek och barmhärtighet."

Precis som i liknelsen om sonen som vände ryggen till Fadern (Luk 15), står Fadern kvar i trofasthet och väntar på att få välkomna den hem som vandrat bort i vilsenhet, men som valt att återvända.

Vi kan misslyckas i vårt kristna liv. Vår överlåtelse och vår kärlek till Herren kan svalna. Men då vi beslutar oss att vända tillbaka in i gemenskapen med Herren, står han där med "kärlek och barmhärtighet".

No comments:

Post a Comment