Nyhetsflödet

Friday

Visionera - 1 Mos 30

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Sedan lade han käpparna som han skalat i rännorna eller vattenhoarna, så att djuren hade dem framför sig när hjordarna kom för att dricka. De brukade para sig när de kom för att dricka. När djuren parade sig vid käpparna blev djurens avkomma strimmig, spräcklig och brokig."  (1 Mos 30:38-39 FB)

I 1 Mos 30 möter vi den något underliga berättelsen om hur Jakobs hjord växte sig stor. Jakob hade ingått ett avtal med Laban att alla djur som var spräckliga eller strimmiga skulle tillhöra Jakob. Jakob gjorde så att djuren hade de språckliga pinnarna framför sig då de parade sig. Resultatet blev spräckliga och strimmiga djur.

Det är viktigt för våra liv vad vi ser framför oss. Ser vi bara bekymmer, tillbakagång och elände är det stor risk att det blir så.

Men om vi låter Herren fylla våra tankar med det han tänker om en framtid och ett hopp så finns det stora möjligheter att det vi ser framför oss är det som kommer att ske.

Herre, fyll mina tankar med visioner från dig och hjälp mig att hålla visionen levande så att den blir riktningsgivande för mina tankar, mna ord och mina handlingar.

No comments:

Post a Comment