Nyhetsflödet

Thursday

Otrogen mot Gud – Hos 1


Kommentar till den dagliga bibelläsningen
”Gå och skaffa dig en sköka till hustru och skaffa dig barn till en sköka, ty landet har bedrivit hor genom att överge Herren”  (Hos 1: 2 FB)
Hosea går till rätta med folket för att de har övergett Herren. Det framgår inte av kapitlet på vilket sätt de varit otrogna mot Gud. Förmodligen hade de inte slutat tro på Gud, utan snarare hade de tagit till sig andra avgudar vid sidan av Gud.
Vi kan på liknande sätt vara otrogna mot Gud, genom att ge tid och resurser som skulle tillhöra Gud till andra aktiviteter. Vi kan vara otrogna mot Gud genom att ”avguda” saker i stället för honom. Vi kan vara otrogna mot Gud genom att ta åt oss ära som skulle tillhöra Gud. Otrohet kan kanske till och med vara att vi inte tar tid till den dagliga stilla stunden med Herren.

Men om vi rannsakar oss inför Gud kommer han att peka på de saker i vårt liv där vi är otrogna mot Gud. Han kommer att peka på de saker i vårt liv som stjäl av det som skulle tillhöra Gud.
Då finns det alltid en ny början. Vi får överlåta oss på nytt till Herren och be Honom bevara oss från otroskap mot Honom igen.

No comments:

Post a Comment