Nyhetsflödet

Sunday

Lyft blicken - 1 M0s 33

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jakob lyfte blicken" (1 Mos 33:1 FB)

Kapitlet handlar om då Jakob möter sin bror Esau efter många år och bröderna försonas med varandra. Men kapitlet börjar merd orden "Jakob lyfte blicken". Det står inte vad han tittat på tidigare, men det är helt klart att då han lyfte blicken fick han se något han inte sett tidigare.

Vi kan ha lätt att fastna i olika slag av problem och prövningar. Och då vi ältar dessa problem kan de växa sig större och större och bli övermäktiga. Men då vi lyfter blicken....

Att lyfta blicken kan vara
-att förundras över Guds storhet
-att se tillbka hur Gud välsignat och löst problem tidigare
-att se problemen i ett större sammanhang som kan hjälpa oss inte fastna i min tankebanor

Då vi lyfter blicken kan vi befrias från det tankemöster som fångat oss...

No comments:

Post a Comment