Nyhetsflödet

Tuesday

Ordning och reda i Guds hus - 2 Krön 35

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Prästerna, Arons söner, var upptagna ända till natten med att offra brännoffret och fettstyckena. Därför måste leviterna laga till både åt sig själva och åt prästerna, Arons söner. Sångarna, Asafs ättlingar, stod på sin plats, som David, Asaf, Heman och kungens siare Jedutun hade befallt, och dörrvaktarna stod var och en vid sin port. De behövde inte gå ifrån sin tjänstgöring, ty deras bröder, leviterna, lagade till åt dem. Så blev den dagen allt ordnat för HERRENS tjänst" (2 Krön 35:14-16 FB)
Josia återinrättade tempeltjänsten. Man firade påskhögtid och en sådan påskhögtid hade inte firats i Jerusalem sedan profeten Samuels tid (vers 18).

Var och en hade sin speciella uppgift: prästerna, dörrvaktarna och sångarna.

Dessutom skickade Josia ut helgade människor i hela Israel för att undervisa (vers 3).

Vi är även idag i stort behov av helgade människor i Sverige som undervisar folket i Guds ord.

Kanske du är en av dem? Idag finns stora möjligheter att finnas med och förkunna Guds ord. I samtal med människor, i gudstjänster och på internet. Det kostar inget att starta en egen blogg. Du kan också skriva på befintliga öppna bloggportaler, även om jag tror att det personliga mötet oftast är det bästa sättet. Möjligheterna har aldrig varit större än idag att kommunicera ut budskapet. Men vi måste ha människor som tar tillfället.

1 comment:

  1. Guds frid över er allihopa men ording och reda allting för Gud har lagt is oss ,att leva vackert och ordning med ren hjärta och gått samvete som Jesus blod har tvättat rent och vi kan vara fri med den Heliga Andens kraft i alltid och be och läsa och vinna folk til Jesus med ord som vapen i anden tack med välsignelse ,keijo södertälje

    ReplyDelete