Nyhetsflödet

Monday

Ett sorgligt kapitel - 2 Krön 21

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Så säger HERREN, din fader Davids Gud: Du har inte vandrat på din fader Josafats vägar eller på Asas, Juda kungs, vägar, utan du har vandrat på Israels kungars väg och förlett Juda och Jerusalems invånare till avgudadyrkan." (2 Krön 21:12-13 FB)
Joram blev kung över Juda efter sin far. Han börjar med att döda alla sina bröder, han slutar vandra på Herrens vägar och han förleder folket att följa avgudarna. Detta är ett alltigenom sorgligt kapitel med avfall från Gud.

Idag kanske det inte är så vanligt att vi dödar våra bröder, men desto vanligare är det med de andra två sakerna.

Det är allvarligt att lämna Herren och sluta vandra på hans vägar, men ännu allvarligare är om vi förleder andra människor bort från Herren. Jesus säger i Mark 9:42: "Den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom är det bättre att en kvarnsten läggs om hans hals och han kastas i havet."

Hur lever jag mitt liv? Drar det människor till Gud, eller leder det människor bort från Gud?

No comments:

Post a Comment