Nyhetsflödet

Saturday

Av hela hjärtat - 2 Krön 31

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Allt han företog sig när han sökte sin Gud, vare sig det gällde tjänstgöringen i Guds hus eller lagen och budorden, gjorde han av hela sitt hjärta, och han var framgångsrik." (2 Krön 31:21 FB)
Hiskia fortsätter sitt arbete med att rensa ut avgudarna och bygga upp tempeltjänsten. I den sista versen i kapitlet ser vi nyckeln till ett framgångsrikt liv: i allt han gjorde, i praktiska saker såväl som då det gällde Guds ord, sökte han Gud av hela sitt hjärta.

Det är det Gud söker. Det som är helhjärtat. Han hatar det halvhjärtade. Antingen-eller. Det största budet gäller fortfarande idag: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet" (Matt 22:37-38)

No comments:

Post a Comment