Nyhetsflödet

Sunday

Uppståndelsens morgon - Dan 12

Bibelläsning: Daniel 12
"Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden." (Dan 12:1 FB)
"Men gå du bort till dess änden kommer. Sedan du har vilat skall du uppstå till din del vid dagarnas ände." (Dan 12:13 FB)

I Daniels sista kapitel talas igen om den sista svåra tiden på samma sätt som Jesus omtalar den i Matteus 24. Men i allt mörker som Daniel beskriver i den sista tiden, öppnas ändå för en stråle av ljus och hopp i den allra sista meningen i boken "du skall uppstå".

Jesus beskriver i Matteus 24 den sista tiden som förslovåndorna, inte som dödskrampen. Födlsovåndor kan vara fruktansvärda, men resultatet blir nytt liv.

Uppenbarelseboken talar om en ny himmel och en ny jord, om ett liv utan smärta och tårar, om ett liv som präglas av en fullkomlig gemenskap med Herren själv.

No comments:

Post a Comment