Nyhetsflödet

Wednesday

Den sista tiden - Dan 8

Bibelläsning: Daniel 8
"Mot det dagliga offret skedde ett övergrepp: en truppstyrka sattes in, som slog sanningen till marken och hade framgång i vad den gjorde." (Dan 8:12 bibel 2000)

Den apokalyptiska synen fortsätter med olika djur och deras horn. I förklaringen av synen anges att synen gäller en avlägsen framtid (vers 26). Det anges att det handlar om den sista tiden (vers 17). Ännu mer specifikt: "Nu låter jag dig veta vad som kommer att ske i vredens sista skede: det är om den sista tiden det handlar." (vers 19).

Då Daniel talar om vredens tid, är det samma tid som Jesus beskriver i den sista stora nöden (Matt 24:15-28).

Det stora angreppet utförs på sanningen. Sanningen slås till marken (vers 12).

Har det funnits någon tid tidigare, där sanningen så konsekvent förnekas som idag?

Även om det inte nämns i kapitlet så finns undertonen där. Det ondas seger är bara tillfällig. Jesus är sanningen och sanningen kommer att segra.

No comments:

Post a Comment