Nyhetsflödet

Tuesday

Var man på sin plats - 1 Krön 9

Kommentar till dan dagliga bibelläsningen
"Men de andra, nämligen sångarna, huvudmän för levitiska familjer, uppehöll sig i kamrarna och var befriade från all annan tjänstgöring, ty dag och natt var de upptagna av sin tjänstgöring." (1 Krön 9:33 FB)

Alla hade sin speciella uppgift. Några hade ansvar för de väldoftande kryddorna, andra för skådebröden, andra för dörrarna, andra för sången och musiken.

Alla hade sin speciella uppgift. Men tillsammans samverkade de i sin gemensamma uppgift: att ära Gud och hjälpa människor att komma i kontakt med Gud.

Så är det också i Guds församling idag. Vi har alla vår uppgift. Gud har satt några att vara apostlar, evangelister, herdar, profeter och lärare (Ef 4:11). Läs också om hur vi alla har olika funktioner i 1 Kor 12:14-27.

Men vi har också en stor gemensam uppgift. Att vittna om Jesus. Att göra Jesus synlig och tillgänglig för andra människor och att ära Jesus med våra liv.

No comments:

Post a Comment