Nyhetsflödet

Thursday

Eser och Eled - 1 Krön 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Män från Gat, som var födda i landet, dödade dem, därför att de dragit ner för att ta deras boskapshjordar. Då sörje Efraim, deras far, länge och hans bröder kom för att trösta honom" (1 Krön 7:21-22 FB)

Ännu ett kapitel med uppräkning av namn. Det ena namnet efter det andra. Jag tror att flera hundra namn nämns i kapitlet. Men det står ingenting om människorna. Var de glada? Levde de ett gott liv? Var de snälla? Ingenting får vi veta. Utom för just om Eser och Eled.

Där hakar namnuppräkningen upp sig och vi får lite information om dessa två innan namnuppräkningen fortsätter.

Vad var det då som hände med Eser och Eled? De bestämde sig att att stjäla boskap och blev dödade. Deras pappa blev mycket ledsen och hans bröder kom för att trösta honom. Fadern gick in till sin hustru och de fick ännu en son och han fick ett namn som skulle påminna alla om att det råder en olyckstid för familjen (vers 22).

Eser och Eled tog ett dåligt beslut - att stjäla boskap. De blev dödade och det fick stora konsekvenser både för den då levande generationen och nästa.

Så är det med livet. Vi är inte isolerade öar. Våra liv och våra beslut påverkar människor i vår samtid och människor i kommande generationer. Så frågan för oss måste vara i vilken riktning våra liv och våra beslut påverkar omvärlden. Du kanske tror att ditt liv saknar betydelse, men så är det inte. Vi har naturligtvis olika grad av påverkan på vår omvärld, men alla påverkar någon eller några i någon riktning.

Hur använder du ditt inflytande? Ditt val att göra något speciellt idag kan ha oerhört stor betydelse för en annan människa och kanske för kommande generationer.

No comments:

Post a Comment