Nyhetsflödet

Sunday

Förföljelser - 2 Mos 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och en ny kung framträdde i Egypten, en som inte kände till Josef!" (2 Mos 1:8 FB)

Josef hade varit en högt uppsatt ledare och israeliterna var ett aktat folk i Egypten. Men så kom en ny kung som i stället för att sätta värde på israeliterna, såg dem som ett hot (vers 10). Det ledde till massavrättning av alla nyfödda pojkar (vers 22).

I Lettland kom det en ny regim under andra världskriget. Frälsningsarmén förbjöds och flera officerare fick fly under dramatiska omständigheter.

Många kristna ställdes under de första hundra åren inför valet att avsäga sig tron eller avrättas.Även idag förekommer det systematisk förföljelse av kristna på olika håll i världen.

I förföljelsetider visar det sig hur mycket vår tro är värd. Är vi villiga att lida för vår tro på Jesus? Är vi villiga att fortsätta bekänna Jesusnamnet även om det innebär ett pris att betala?

No comments:

Post a Comment