Nyhetsflödet

Wednesday

Bröd från himlen - 2 Mos 16

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då sade HERREN till Mose: "Se, jag skall låta det regna bröd från himlen åt er. Folket skall gå ut och samla så mycket de behöver för varje dag". (2 Mos 16:4 FB)

Under ökenvandringen sände Gud bröd från himlen, manna, för att folket skulle kunna äta. Det fanns tillräckligt för varje dag, men ingenting kunde sparas. Varje dag fanns det datumstämplat bröd för just den dagen. Detta hände under fyrtio år (vers 35)

Vi får också dagligen ta till oss till oss "bröd från himlen" i Guds ord. Gud vill ge oss bröd att leva av för varje dag. Men vi får själva gå ut och plocka det. Läs ett kapitel varje dag och fråga Gud vad som är ditt manna för den dagen. Det får du leva av den dagen. Det är det som sker i den kommentarserien. Jag delar mitt dagliga manna med dig.


"Ge oss idag vårt dagliga bröd"

No comments:

Post a Comment