Nyhetsflödet

Friday

Var går dina gränser? - Dan 3

Bibelläsning: Daniel 3
"Men om ni inte tillber, skall ni i samma stund kastas i den brinnande ugnen, och vilken gud skall då kunna rädda er ur mina händer?" (Dan 3:15 FB)

Daniels vänner, Sadrak, Mesak och Abed-Nego, hade blivit upphöjda att förvalta Babels hövdingdöme. De var en del av maktstrukturen. Men då order utgick att alla vid en viss signal måste falla ned och tillbe kungens guldstaty, så vägrade de.

Kungen kallade dem till sig och sa att bara de föll ned och tillbad statyn skull allt vara väl (vers 15). Om de bara anpassade sig till vad alla andra gjorde så skulle allt bli bra.

Idag förväntas vi kanske inte tillbe en guldstaty, men vi kanske förväntas att anpassa oss till vissa tankemönster eller handlingar, som alla andra gör.

Vi kanske förväntas överge en biblisk ståndpunkt för att anpassa oss till det som är politiskt korrekt.

Vi kanske förväntas anpassa oss till kulturella handlingar eller följa moraliska principer, därför att alla andra gör det?

Sadrak, Mesak och Abed-Nego visste var deras gränser gick, även om de var en del av det etablerade systemet. De vågade stå fast även om de visste att det skulle leda till den brinnande ugnen.

Var går dina gränser?

No comments:

Post a Comment