Nyhetsflödet

Wednesday

Integritet - Dan 1

Bibelläsning: Daniel 1
"Men för Daniel var det angeläget att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som han drack, och han bad förste hovmarskalken att han inte skulle tvingas orena sig" (Dan 1:8 FB)

Daniel var tillfångatagen och deporterad till ett främmande land. Men fastän han var berövad på nästan allt, behöll hans sin integritet.

Han gjorde allt han kunde för att inte behöva kompromissa med sin övertygelse: "...för Daniel var det angeläget att inte orena sig".

Även om vi lever i ett fritt land, kan man ändå påstå att vår tid är ockuperad av värderingar som strider mot Bibelns budskap, som till exempel relativism och religionssynkretism.

För Daniel var det angeläget att stå fast och inte kompromissa, även om den omkringliggande världen hade ett helt annat värdesystem.

-Hur angeläget är det för mig att inte kompromissa? Bevarar jag min integritet i ett samhälle där alla "sanningar" anses för lika sanna?


No comments:

Post a Comment