Nyhetsflödet

Sunday

"Jag har givit er landet" - 4 Mos 33

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ni skall erövra landet och bosätta er där, ty jag har givit landet åt er till besittning." (4 Mos 33:53 FB)

Guds löfte upprepas "jag har givit er landet". Det var en gåva från Gud, men de måste själva gå in i landet och erövra det, och de fick inte blanda sig med avgudarna och religionerna som fanns i landet. Ett löfte om en ny tillvaro för ett folk som irrade omkring i öknen.

Gud har gett oss löften också idag. "Han har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse" (Ef 1:3). Tror du på Guds löfte? Är du beredd att tacka ja till gåvan?

Är du beredd att "erövra", ta emot, frälsning?
Är du beredd att "erövra", ta emot, förlåtelse?
Är du beredd att "erövra", ta emot, den helige Andes kraft i ditt liv?

De är alla löften givna till dig.

William Booth lär ha sagt på sin dödsbädd till sin son Bramwell "Det är kraft i Guds löften....... Om vi bara tror på dem"

No comments:

Post a Comment