Nyhetsflödet

Wednesday

Att stå upprätt - 2 Mos 26

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Brädorna till tabernaklet skall du göra av akacieträ, och de skall stå upprätt."  (2 Mos 26:15 FB)

I kapitlet får vi en utförlig beskrivning av hur tabernaklet skulle byggas. Det var huvudsakligen byggt av textila material. Men för att hålla tältet uppe behövdes det stabilare material än textil och djurhudar. Brädernas funktion var attt stå upprätt så att tältet skulle kunna stå.

Tabernaklet representerade gudsnärvaron bland israels folk. Idag består gudsnärvaron av Kristi Kropp, alla kristna över hela världen.

Gudsnärvaron blir synlig genom att kristna världen över står upp för Jesus. Det räckte in med någon enstaka bräda för att hålla upp tabernaklet. Varje bräda fick stöd av de andra brädorna för att de tillsammans kunde bära upp symbolen för gudsnärvaron.

På samma sätt är kristna över hela världen beroende av varandra. Det hänger inte bara på dig om Kristus kan bli synlig i världen, men du har en del in synliggörandet som bara kan utföras genom dig. Du är betydelsefull. Så fortsätt att stå där, upprätt för Kristus.

No comments:

Post a Comment